Asiantuntijat

Pirjo Piiroinen

Pirjo Piiroinen on kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja sekä erityisopettaja ja hänellä on pitkä työkokemus työskentelystä julkishallinnossa esimiestehtävissä sekä opettajana. Erityisenä osaamisalueena hänellä on työyhteisöjen kehittäminen sekä työskentely erityisvaikeuksisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa. Työote Pirjo Piiroisella on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.Pirjo Piiroinen on toiminut työnohjaajana vuodesta 2003 lähtien monissa julkisissa ja yksityisissä laitoksissa ja toimipisteissä. Työnohjaukset ovat olleet yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöohjauksia. Lisäksi mukana on ollut myös kriisityönohjauksia ja työnohjauksen ja työyhteisövalmennuksen yhteismuotoja. Lisäksi hän on toiminut työyhteisövalmentajana sekä psykoterapeuttina ja kouluttajana Etelä-Suomen läänin alueella.

KM
Luokanopettaja
Työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Vanhempainohjaus
Työyhteisövalmentaja
Johtamisen erityisammattitutkinto