Asiantuntijat

Sari Horppu

Sari Horppu on toiminut sairaanhoitajana psykiatrian osastoilla ja sisätauti-kirurgisilla osastoilla. Työn­ohjausta hän on tehnyt erilaisissa sosiaali-, terveys- ja opetusalojen organisaatioissa.

Ratkaisukeskeinen pari- ja yksilöterapia työskentelystä hän on hankkinut kokemusta Pohjois-Kymen­laakson perheasianneuvottelukeskuksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee myös opetus- ja koulutus­tehtävissä aihealueinaan mielenterveys- ja päihdetyö, kriisityö, psykologia ja hoitotyö

Ammatillinen opettaja
KM
Kriisityö
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Psykoedukaatio
Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen)
Työnohjaaja

Sähköposti: sari.horppu@plusvire.fi

Puhelinnumero: 050 348 3451