Asiantuntijat

Tuula Kukkonen

Tuula Kukkonen on työskennellyt useissa eri tehtävissä niin yksityisellä ja julkisella taholla kuin kolman­nellakin sektorilla (nuorisosihteerinä, luokanopettajana, projektipäällikkönä ja toiminnanjohtajana). Hänen osaamisalueitaan ovat työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, oman työn ja työyhteisön kehittäminen, orga­nisaatioiden muutosvalmennus, johtaminen ja monikulttuurisuus työyhteisössä. Tällä hetkellä hän työs­ken­telee myös opetus- ja koulutustehtävissä aihealueinaan muun muassa nuoriso- ja vapaa-aika, työ­elä­mä­tietous, työssä oppiminen ja maahanmuuttajakoulutus.

Ammatillinen opettaja
Nuorisotyöntutkinto
Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio