Palvelut

Coaching

Coaching eli valmennus on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Johdon coaching on oman johtamistoiminnan, sen toimivuuden ja tuloksellisuuden kehittämistä ulkopuolisen valmentajan kanssa. Se vaatii valmennettavalta itseltään likoon laittamista sekä halua oman itsensä ja omien toimintatapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.