Palvelut

Neuvontakeskustelu

Neuvontakeskustelussa asiantuntija arvioi yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan haastavan työ- tai elämäntilanteen, asiakkaan tarpeet ja toiveet. Neuvontakeskustelun tavoitteena on pyrkiä selvittämään asiakkaalle sopiva toimintatapa tai palvelu, saada voimavaroja ja päästä tilanteessaan eteenpäin. Asiantuntija arvioi yhdessä asiakkaan kanssa eri toimintavaihtoehtoja ja asiakas päättää itse jatkotoimenpiteistä.