Palvelut

Pariterapia

Pariterapia tarjoaa apua ristiriitoihin, joita parin on vaikea itse ratkaista. Ratkaisemattomat ristiriidat purkautuvat parisuhteessa herkästi syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina. Yleisiä syitä hakeutua pariterapiaan ovat erilaiset kommunikaatio-ongelmat, vaikeudet täyttää kumppanin tarpeita ja olla läsnä. Suhteessa voi olla päihdeongelmia, seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, uskottomuutta tai väkivaltaa.

Pariterapiassa tarkastellaan parin tapoja toimia suhteessa ja selvitellään ongelmien pohjimmaisia syitä. Menneisyyden ratkaisemattomat ongelmat ja esim. lapsuuden kodista perityt toimintamallit voivat heijastua tapoihin toimia parisuhteessa. Terapiassa tällaisia tekijöitä tehdään näkyviksi, koska pari ei välttämättä itsekään tiedosta niitä. Pariterapian tavoite on opastaa kumppanit käymään entistä avoimempaa keskustelua toistensa kanssa.

Pariterapiaan puolisot tulevat yleensä yhdessä. Joskus toisella puolisoista ei ole vielä motivaatiota pariterapiaan ja silloin toinen puoliso voi käydä yksin, yrittäen motivoida toista myöhemmin mukaan. Näin muutosta haluava osapuoli voi halutessaan tutkia omaa osuuttaan, käyttäytymistään, jaksamistaan ja vuorovaikutusta suhteessa.