Palvelut

Perheterapia

Perheterapia voi auttaa, jos perheen tai perheenjäsenten välinen vuorovaikutus huolestuttaa. Perheterapiassa puhutaan ääneen perheen tilanteesta, säännöistä, perheenjäsenten tunteista ja toiveista. Siinä myös tutustutaan perheen dynamiikkaan, selvitetään lasten kasvatusta ja työstetään elämän eteen tuomia kriisejä.

Perheet, joiden kanssa työskennellään voivat olla hyvin monenlaisia esim. ydinperhe, uusperhe, yksinhuoltajan perhe, sateenkaariperhe ja monikulttuurinen perhe. Perheterapiaan osallistuvat yleensä kaikki perheenjäsenet iästä riippumatta. On tärkeää kuulla myös lasten ajatukset. Perheen tukiverkoston tärkeitä ihmisiä voidaan kutsua mukaan tarvittaessa, kuten esimerkiksi isovanhemmat . Terapiaistuntojen kokoonpanot sovitaan yhdessä perheen kanssa etukäteen, ja ne voivat vaihdella istunnoittain.

Perheterapian toteutuminen vaihtelee tiheydeltään ja kestoltaan. Se voi kestää muutamasta selvittelykäynnistä 10 – 20 kertaa kestävään terapiaprosessiin. Terapiakäynnit suunnitellaan jokaisen perheen oman tilanteen mukaan. Puolueeton terapeutti auttaa perhettä viemään keskustelua eteenpäin, tunnistamaan ongelmia ja ottaa puheeksi myös arkoja asioita. Terapeutti huomioi, että jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi. Pienikin muutos perheen vuorovaikutuksessa helpottaa perhettä ja voi viedä tilannetta perheen toivomaan suuntaan. Perheterapiakäynnit voidaan toteuttaa myös perheen kotona.