Palvelut

Prosessikonsultointi

Prosessikonsultointi on yrityksen johdon ja henkilöstön konsultointia, jossa asiantuntija toimii organisaation johdon ja henkilöstön yhteen liittäjänä pääsääntöisesti muutostilanteissa ja strategian läpiviennissä ja toteuttamisessa. Prosessikonsultoinnissa organisaatio tunnistaa lähtötilanteen, luo tavoitteet ja kehityskohteet, työstää toteutusaikataulun ja asettaa mittarit sekä sopii jatkokehittämisen yhdessä asiantuntijan kanssa. Prosessikonsultoinnin tavoitteena on muutoksen nopeuttaminen, muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi, jatkuva kehittäminen ja tulosten paraneminen.