Palvelut

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia on ammatillista keskusteluapua, jossa pyritään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista. Sille on ominaista, että työskentelyä suuntaavat asiakkaan nykyhetkeä ja tulevaisuutta koskevat toiveet ja tavoitteet. Tavoitteet nousevat asiakkaan tarpeista ja tapaamisissa keskustellaan siitä, minkä asiakas kokee tärkeäksi ja itselleen hyödylliseksi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista. Uusi näkökulma menneeseen voi selkiyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Keskustelussa pyritään samalla saamaan näkyväksi asiakkaassa olevat voimavarat ja vahvuudet. Olennaista on, että ongelmien ja vaikeuksien syiden etsimisen sijaan painopiste on toivotun tulevaisuuden rakentamisessa, tavoitteissa ja tavoitteiden suuntaisen kehityksen edistämisessä. Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen.