Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteita ovat muun muassa uusien näkökulmien avaaminen omaan työhön, ristiriitojen käsittelykyvyn kehittäminen, auttaminen ajan hallinnassa, ammatillisen kehittymisen tukeminen ja stressin sietokyvyn kehittäminen.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala. Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Työnohjausryhmän ihannekoko on 3 – 6 ohjattavaa. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu, mutta myös erilaiset luovat toiminnalliset menetelmät ovat käytettyjä.