Palvelut

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämisen tarkoituksena on kehittää organisaatiota ihmisten työyhteisönä. Kehittämisen tavoitteena ovat toimivuus, tuloksellisuus ja työhyvinvointi. Työyhteisön kehittämisen vaiheet ovat nykytilan arviointi, muilta oppiminen, tavoitteiden määrittely, kehityssuunnitelmien laatiminen, kehitystyön käynnistäminen, toteutus ja toteutuksen arviointi.

Työyhteisön jatkuva ja kokonaisvaltainen kehittäminen on ensisijaista jokaiselle yritykselle, jonka menestys perustuu työntekijöiden henkiseen pääoman ja osaamiseen. Yrityksen jokaisen yksilön on sitouduttava yhteisen toimintamallin ja strategian kehittämiseen ja ylläpitämiseen, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Työyhteisön kehittämisen tarpeita ja lähtökohtia tulee miettiä tarkkaan ja kehittämisen tulisi aina lähteä työpaikan ja sen henkilöstön tarpeista. Kehittämistoiminnassa on painotettava sellaisia tekijöitä, jotka edistävät työntekijöiden terveyttä ja osaamista, sekä työpaikan toimivuutta ja tehokkuutta.