Palvelut

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjauksen tarkoituksena on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa tilanteeseen. Vanhempia autetaan ymmärtämään lapsen käyttäytymistä ja ongelmia sekä sitä, miten vaikeat elämäntilanteet menneisyydessä ja nykyisyydessä ovat vaikuttaneet lapseen ja millaista hoitoa he nyt tarvitsevat. Vanhempia autetaan vahvistamaan vanhemman suhdetta lapseen sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen. Vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa.

Vanhempainohjaus on myös tärkeä osa lapsen ja nuoren terapiaa. Sitä suositellaan lapsen tai nuoren terapian rinnalla vanhemmille omaksi tueksi. Lapsen terapiassa käynti ei ole vain lapsen tai nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat joutuvat tekemään töitä, jotta terapia onnistuisi ja siitä saataisi paras mahdollinen hyöty koko perheelle. Vanhempainohjausta antaa vanhemmille yleensä eri terapeutti, jonka luona lapsi itse käy.