Rekisteriseloste

Plusvire Oy on yksityinen koulutus, valmennus, työnohjaus-, coaching, psykoterapia, psykologi- ja psykiatriapalveluiden tarjoaja.

Kehitämme ja laajennamme toimintaamme ja tarjoamme asiantuntijoidemme avulla turvallisia, yksilöllisiä ja tavoitteellisia henkistä hyvinvointia edistäviä palveluita. Henkinen hyvinvointi auttaa jaksamaan työssä, vapaa-aikana ja elämässä.

Rekisterinpitäjä

Plusvire Oy
Keskikatu 12
45100 Kouvola
www.plusvire.fi
plusvire@plusvire.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Horppu
sari.horppu@plusvire.fi
050 348 3451

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi perustuen henkilötietolaki 8§, henkilötietolaki 529/1999, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, laki terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä 556/1989, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 289/2009.

Toteutamme asiakastietojen ylläpitämisen ja säilyttämisen manuaalisella järjestelmällä ja valvomme rekisterinpitäjien käyttöoikeutta.

Työntekijöitämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin tietosisältö

Yritysnimi, henkilönimi, y-tunnus, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot, sopimustiedot, tiedot asiakassuhteen etenemisestä, tiedot velvoitteista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan pääasiassa asiakkailta henkilökohtaisesti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Plusvire Oy ei luovuta asiakastietoja sivullisille tai kolmansille osapuolille kuin ainoastaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Plusvire Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Asiakasrekisterit säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut henkilötiedot on määrätty salassa pidettäviksi.