Plusvire Oy:n verkkosivuston käyttöehdot

Olet avannut Plusvire Oy:n verkkosivut ja sitoutunut noudattamaan Plusvire Oy:n verkkosivuston käyttöehtoja.

Sivujen käyttö

Tämän sivuston aineistot tekijänoikeuksineen ovat Plusvire Oy:n omaisuutta. Tämän sivuston aineistojen käyttäminen, muokkaaminen, jäljentäminen, julkaiseminen, julkisesti esittäminen tai kaupallinen käyttö ilman Plusvire Oy:n antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Tiedotusvälineille tarkoitettujen aineistojen julkistaminen on sallittua, mikäli tiedon lähde on mainittu samassa yhteydessä.

Plusvire Oy:n oikeus on muuttaa sivujen osoitetta, rakennetta, sisältöä, käyttöehtoja, ulkoasua tai saatavuutta.

Vastuut

Plusvire Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näistä Plusvire Oy:n www-sivuista. Plusvire Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien materiaalista, joihin näillä www-sivuilla viitataan.

Plusvire Oy:n www-sivujen käyttäjänä vastaat näiden www-sivujen kautta antamiesi tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjänä vastaat siitä, ettet lähetä näille www-sivuille epäasiallista tai laitonta tai viruksia sisältävää tai vahingollista aineistoa.

Asiakastiedot

Plusvire Oy käsittelee asiakastietoja henkilö-, potilas- ja vakuutusyhtiölakia noudattaen. Plusvire huolehtii tietosuojan toteutumisesta asiakastietojen käsittelyssä. Asiakastiedot ovat Plusvire Oy:n asiakasrekisteriä, joita käytetään asiakasrekisterissä määriteltyyn tarkoitukseen. Plusvire Oy:n tiedonhankinta tapahtuu asiakkaiden itsensä luovuttamana. Plusvire Oy:llä on oikeus viestien tallentamiseen. Plusvire ei luovuta asiakastietoja sivullisille tai kolmansille osapuolille kuin ainoastaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen saa pyydettäessä Plusvire Oy:stä.

Plusvire Oy:llä on oikeus tutkia ja analysoida Plusvire Oy:n www-sivujen käyttöä.

Sähköinen yhteydenpito

Plusvire Oy ei takaa normaalissa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien on vältettävä henkilökohtaisten tietojen ja luottamuksellisten viestien välittämistä Plusvire Oy:lle normaalin tietoverkon kautta sähköpostin välityksellä. Plusvire Oy voi käyttäjän toiveesta lähettää sähköpostilla normaalissa tietoverkossa tietoja asiakaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Plusvire Oy ei vastaa normaalissa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava lainsäädäntö

Muilta osin noudatetaan Suomen lakia.